TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE

ENGLESKI JEZIK - početni stupanj

Trajanje: 50 sati – 2 puta tjedno po 2 školska sata

Cijena: 1.700,00 kn (plativo u 3 rate)

ENGLESKI JEZIK – napredni stupanj

Trajanje: 50 sati – 2 puta tjedno po 2 školska sata

Cijena: 1.700,00 kn (plativo u 3 rate)

NJEMAČKI JEZIK - početni stupanj

Trajanje: 50 sati – 2 puta tjedno po 2 školska sata

Cijena: 1.700,00 kn (plativo u 3 rate)

NJEMAČKI JEZIK – napredni stupanj

Trajanje: 50 sati – 2 puta tjedno po 2 školska sata

Cijena: 1.700,00 kn (plativo u 3 rate)

TALIJANSKI JEZIK - početni stupanj

Trajanje: 50 sati – 2 puta tjedno po 2 školska sata

Cijena: 1.700,00 kn (plativo u 3 rate)

TALIJANSKI JEZIK – napredni stupanj

Trajanje: 50 sati – 2 puta tjedno po 2 školska sata

Cijena: 1.700,00 kn (plativo u 3 rate)