Pučko otvoreno učilište Rab ustanova je za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih. Osnovano je 1974. godine kao Radničko sveučilište. Tijekom vremena mijenjalo je svoje ustrojbene oblike zadržavajući pritom svoje osnovne djelatnosti, a od 2002. godine djeluje pod današnjim nazivom. Osnivač i vlasnik Učilišta je Grad Rab.

Naša je misija osigurati bogatstvo događanja i na taj način omogućiti svakom otočaninu, kao i posjetiteljima Raba, kulturno-zabavnu ponudu tijekom čitave godine. U skladu s time, ostvarujemo glazbenu djelatnost (koncerti zabavne i ozbiljne glazbe), scensku (kazališne predstave za djecu i odrasle), galerijsku (izložbe u Galeriji Pik te stalni muzejski postav u Lapidariju), kinematografsku (ljetno i zimsko kino) te obrazovnu djelatnost (predavanja, tečajevi, treninzi i radionice). Učilište je i jedan od organizatora čuvenog srednjovjekovnog ljetnog festivala “Rapska fjera”.

Pod okriljem Učilišta djeluju klape Eufemija, dječja klapa i Mješoviti pjevački zbor Refuli. Također, dio je našeg programa i Folklorno društvo Rapski tanac, koje se dijeli na dječju skupinu i skupinu odraslih plesača.

Projekt Geopark Grad Rab i Infocentar istog u predvoruju kina djeluju pod učilištem.

Osim navedenih aktivnosti, Učilište sudjeluje i u organizaciji niza drugih prigodnih proslava i događanja poput adventskog programa, karnevala, proslave Dana Grada, Rab Jazz festivala, ostalih prigodnih manifestacija i slično.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Statut procisceni tekst 31.8. 2016.

Financijski plana POU Rab za 2017

Referentna stranica 2016

Potvrda obrade financijskog izvješća i referentna stranica_20170303_0001

RAS-funkcijski 2016

P-VRIO 2016

PR-RAS 2016

Obveze 2016

BIL 2016

Plan nabave 2016

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Odluka o proceduri naplate prihoda

Procedura tijek evidentiranja i arhiviranja ugovora

izvršenje POU Rab 2015

Godisnje_izvjesce_pristup_informacijama_2016

Referentna stranica i potvrda o preuzimanju izvješća 2015

RAS-funkcijski 2015

P-VRIO 2015

PR-RAS 2015

Obveze 2015

BIL 2015

Financijski plan 2016

Pravilnik_o_radu_POU_sistematizacija_2016

Poslovnik o načinu rada upravnog vijeća

Pravilnik o zastiti od pozara

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Bilanca za 2014.

Obveze 31_12_2014

PRIHODI – RASHODI 2014.

P-VRIO 2014.

Financijski plan 2015

Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje enrgijom u POU Rab

Izjava o nepostojanju sukoba interesa