ZBOG RADOVA U KINU RAB FILMSKE PROJEKCIJE NEĆE SE ODRŽAVATI DO POČETKA PROSINCA 2017.

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!


KATEGORIZACIJA AUDIOVIZUALNIH DJELA

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela


REZERVACIJE ULAZNICA

Od ponedjeljka do petka od 8.00 do 15.00 sati telefonom na broj 051/777341 ili e-mail:info@ucilisterab.hr

Sjedala u Ljetnom kinu nisu numerirana!


Sjedala u Kinu Rab su numerirana!

Kino Rab