POZIV NA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave usluge prijevoza materijala, klupa i sadržaja za radionice za potrebe manifestacije Rabska fjera 2015.

Usluge prijevoza Fjera

rok za dostavu ponuda: 8. lipnja 2015. godine do 11.00 sati


POZIV NA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave usluga smještaja i punog pansiona na području Grada Raba za potrebe Pučkog otvorenog učilišta Rab

Hotelske_usluge

rok za dostavu ponuda: 8. lipnja 2015. godine do 11.00 sati>

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
u postupku nabave kino opreme za Kino Rab i Ljetno kino Rab

Poziv na dostavu ponuda_ kino oprema

rok za dostavu ponude: 1. lipnja 2015. u 10.00 sati


OTVORENJE IZLOŽBE PETRE MRŠE “VJEŽBANJE OBITELJI”
Subota, 6.6.2015. u 21.00 sat, Galerija Knežev Dvor