• Početna
  • Manifestacija
  • Rapsko likovno ljeto i Izložbe

Rapsko likovno ljeto i Izložbe

Rapsko likovno ljeto program je izložbi koji se od početka lipnja do kraja rujna priređuje u Rabu, u organizaciji muzejsko-galerijske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Rab. U sadržajnom smislu program promovira suvremenu nacionalnu vizualnu umjetnost, postupno se usmjeravajući i prema međunarodnoj kulturnoj suradnji, prvenstveno razmjenom izložbi. Aktivnosti programa sustavno se profesionaliziraju i unapređuju s ciljem osiguravanja njegova kontinuiteta, odgovarajućih razina i prepoznatljivosti. Prezentacijski program profilira se kao dio kulturno-turističke ponude Raba i promicanje izložbeno-galerijske djelatnosti u lokalnoj zajednici. Smjernice programa također se povode nastojanjima destinacije za produženjem turističke sezone, posebice u posezoni.

Osim izložbi u okviru Rapskog likovnog ljeta organiziraju se i druge prigodne izložbe u crkvi sv. Katarine i predvorju Kina “Rab”.