• Početna
  • Manifestacija
  • Rab centar svijeta

Rab centar svijeta

Projekt Rab-centar svijeta prvi puta se održao u srpnju 2010. godine i od tada se kontinuirano održava. Projekt se održava tijekom srpnja u trajanju od 3 dana na Trgu slobode - Pjaceti. Projekt uključuje lutkarske radionice za djecu i njihove roditelje i realizaciju predstava.