Koncerti

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Rab, osim koncerata u okviru manifestacija Rapskih glazbenih večeri, Orguljskog festivala “Petar Nakić”, Rab jazz festivala, Adventa, Rabske fjere i sl., održavaju se i koncerti kojima se obilježavaju razne prigode te ostali koncerti, čime se nastoji obogatiti kulturna ponuda grada Raba.