Koncerti

U organizaciji pučkog otvorenog učilišta Rab, osim koncerata u okviru manifestacija Rapske glazbene večeri, Orguljski festival Petar Nakić, Rab jaz festivala, Adventa, Rabske fjere i sl.,  održavaju se i koncerti povodom prigodnih obilježavanja i ostali koncerti kojima se nastoji obogatiti kulturna ponuda Grada Raba.